Dobšinská ledová jeskyně

Dobšinská ledová jeskyně (Dobšinská ĺadová jaskyňa) je největší zaledněnou jeskyní na Slovensku a nejvýznamnější a nejkrásnější ledovou jeskyní na světě. Nachází se v Stratenské hornatině, na severním svahu vápencového vrchu Duča, nedaleko hornického městečka Dobšiná v okrese Rožňava v Národním parku Slovenský ráj.

Vchod do jeskyně leží ve výšce 970 metrů nad mořem a býval známý pod názvem „Studená díra“. Prvním návštěvníkem byl královský báňský rada Eugen Ruffínyi se svými přáteli G. Langem a A. Megou v červnu roku 1870. Veřejnosti byla zpřístupněna rok poté a v roce 1887 se stala první jeskyní v Evropě, která byla elektricky osvětlena. Celková délka jeskyně je 1 388 metrů, veřejnosti je zpřístupněna 475 metrů dlouhá část. V letech 1893 – 1946 v ní bylo během celého roku povoleno veřejné bruslení.

Podzemní prostory vznikly chemickou a mechanickou činností vody řeky Hnilce ve vápencích středního triasu ležících na nepropustných spodnotriasových břidlicích. Jeskyně vznikla erozí podzemního toku řeky ve dvou vývojových úrovních. Vlastní jeskynní prostor vznikl korozivní činností prosakující vody. Řeka Hnilec svojí činností, často za pomocí unášených oblázků, vymodelovala podzemní prostory. Prostory Dobšinské ledové jeskyně byly původně spojené se Stratenskou jeskyní. Po zřícení jeskynního stropu však došlo k jejímu oddělení a uzavření cirkulace vzduchu. Jeskyně získala tvar kapsové dutiny. Je široká 18 metrů a hluboká 70 metrů s jediným otvorem na povrch. To zapříčinilo vznik místních mikroklimatických poměrů a zalednění jeskyně. V zimě vniká do jeskyně studený vzduch, který ochlazuje stěny jeskyně a prosakující voda tak zamrzá a vytváří ledové útvary (stalaktity, stalagmity, ledopády, sloupoví a podlahový led). Tloušťka podlahového ledu dosahuje až 25 metrů, tvoří objem přibližně 145 000 m3. Průměrná roční teplota jeskyně je -1 stupeň Celsia, vlhkost dosahuje 96-99%.

Zaledněná je však pouze vstupní část jeskyně, kam se dostane chladný vnější vzduch. Zadní a spodní prostory jsou bez ledu, zato s mnoha zvětralými krápníkovými útvary. Jeskyni tvoří několik samostatných částí – Malá síň, Velká síň, Zřícený dóm, Ruffíniyho koridor a další. Největším prostorem je tzv. Velká síň dlouhá 72 metrů, široká 42 metrů a vysoká až 10 metrů. Největší ledový sloup je pojmenován Studna a měří 9 metrů.

Dobšinská ledová jeskyně je staticko-dynamickou jeskyní se specifickou cirkulací vzduchu. V zimě do ní proudí studený vzduch z vnějšku, vytlačuje lehčí teplejší vzduch a ochlazuje stěny a prostory jeskyně. V létě se teplejší vzduch do jeskyně nedostane. Místy se v jeskyni může vytvářet také jinovatka, což dodává jejím útvarům další odstín krásy.

Prohlídka jeskyně trvá 30 minut. Je otevřena od května do října. V jeskyni není dovoleno jíst ani pít. Focení je zpoplatněno. Vstup je povolen pouze s průvodcem. V průběhu prohlídky je zakázáno se čehokoliv dotýkat nebo vstupovat mimo vyznačené cesty. V jeskyni žije několik druhů netopýrů – netopýr velký (Myotis mylis), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr východní (Myotis blythi), netopýr ušatý (Plecotus aureus), netopýr severní (Eptesicus nilssoni) a další. V roce 2000 byla Dobšinská ledová jeskyně zapsána na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

V okolí jeskyně můžete navštívit další památky, jako například Slovenský ráj, Havrania skala, Zejmarská roklina, Přírodní rezervace Ostrá Skala a další.


Dovolená na Slovensku - slevněné zájezdy

Tatras.cz

Chcete strávit dovolenou v zemi našich východních sousedů? V zemi překrásné přírody, majestátních hor a tradičního folkloru? To vše vás čeká, pokud zkusíte dovolenou na Slovensku. Naše stránky vás seznámí se Slovenskem a s místy, která stojí za to navštívit. Nechybí ani nabídka last minute dovolené.

Letní dovolená

Potřebujete tip na letní dovolenou? Pár jich pro Vás máme!